Jak powstaje koB:ieta?

Na każdym etapie z towarzyszącą radością, strachem, buntem.
Bez względu na rolę, którą aktualnie wykonujemy.
Z ciałem takim a nie innym.
Ze wspomnieniami lepszymi i gorszymi.
Kiedy rodzi się kobieta?
Kobieta rodzi się 3 razy …